Licensed by Securites Board of Nepal

Member of Nepal Stock Exchange Limited

Delisting of Laxmi Value Fund 1 (LVF1)

2020-03-23

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ (LVF1) को स्कीम मिति २०७६/१२/११ गते बाट परिपक्क हुने भएकोले मिति २०७६/१२/१० को निर्णय अनुसार उक्त स्कीमको सूचीकरण खारेज गरिएको छ ।

 

 

 

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.